Vaillant katalog - Toplotne črpalke

Preverite datum veljavnosti

S toplotno črpalko geoTHERM imate na voljo vse možnosti. Sistem geoTHERM je ne glede na to, ali 
črpate toploto iz zemlje, zraka ali vode vedno optimalna rešitev za ogrevanje vašega doma.
Visoka tehnologija toplotne črpalke Vaillant ni nikakršno čudo. Vaillant je le spoznal, kako je mogoče 
v praksi uporabiti že dolgo znan tehnološki pojav, ki ga poznamo iz vsakdanjega življenja: način, na 
katerem temelji delovanje hladilnika, le da poteka delovanje toplotne črpalke ravno v obratni smeri.
Akumulirana sončna energija v zemlji, podtalnici in v zraku se s pomočjo električne energije pretvarja 
v toplotno energijo za potrebe našega ogrevalnega sistema.
Kdor uporablja sončno energijo, shranjeno v zemlji, vodi in zraku ne samo da pomembno prispeva 
k ohranjanju našega okolja, temveč naredi s tem tudi velik korak naprej. Namesto visokih računov 
za ogrevanje, prejema toploto iz neizčrpnega vir energije, ki je na razpolago brezplačno in pokrije 
kar 75 % skupnih potreb po ogrevalni energiji, potrebne za delovanje toplotne črpalke. Preostalih 
25 % energije, ki je potrebnih za delovanje kompresorja, zagotavlja električna energija brez emisije 
škodljivih snovi.
Učinkovitost toplotne črpalke se razlikuje po faktorju izkoristka „COP“, ki označuje kolikokrat več 
toplotne energije zagotavlja naprava glede na porabljeno električno energijo za delovanje kompresorja. Učinkovitost je odvisna od vrste izvora toplote (tla, voda, zrak), toplotne izolacije objekta 
in ogrevalnega sistema. Najbolj gospodarna uporaba toplotne črpalke je vsekakor v dobro izoliranih 
objektih s toplotnimi izgubami ≤50 W/m2
ter s sistemom nizkotemperaturnega ogrevanja (talno/
stensko) ob temperaturi v odhodni cevi 35 °C.
Ob kombiniranju Vaillantove toplotne črpalke s posebej prilagojenimi zalogovniki za toplo vodo, je 
mogoče energijo sonca izkoristiti kar dvakrat.
 
Delovanje Vaillantovih toplotnih črpalk je enako tehnologiji, 
po kateri deluje hladilnik, le da je princip ravno obraten. V 
krožnem procesu (Carnotovem procesu) se toplota, dobljena 
iz okolice (zemlja, zrak, podtalnica), prenese na obratovalni 
medij (plin R 407 C), ki se komprimira in s tem prehaja na 
višjo temperaturno raven. Tako se najprimernejša toplota 
iz zemlje ali zraka pretvori v koristno energijo za potrebe 
ogrevanja.
 
Proces delovanja toplotne črpalke je mogoče razdeliti v štiri 
osnovne korake:
1.  V uparjalniku se na obratovalni medij, plin R 407 C, 
prenaša nezaznavna toplota zemlje, podtalnice ali zraka. 
Pri tem se plin segreva na 3 do 7° C ter nemudoma 
prehaja iz tekočega v plinasto agregatno stanje.
2. Obratovalni medij se nato komprimira v kompresorju, kar 
pomeni povišanje tlaka medija, z višanjem tlaka pa se 
poviša tudi njegova temperatura (65º C). Za ta proces je 
potrebnih 25 % dodatne (električne) energije za pogon 
kompresorja.
3.  Toplotna energija, pridobljena s stiskanjem 
obratovalnega medija, se neposredno prenaša na 
odhodno cev danega ogrevalnega sistema. Obratovalni 
medij se tako hladi, kondenzira ter prehaja v tekoče 
agregatno stanje.
4. Z dekomprimiranjem obratovalnega medija v 
ekspanzijskem ventilu se zaradi naglega padca pritiska, 
obratovalni medij ponovno ohladi, tako da znova lahko 
sprejme toploto iz okolice.
 
Za delovanje toplotne črpalke geoTHERM so na voljo izvori toplote v zemlji, podtalnici in okoliškem zraku.
V posameznih primerih, odvisno od lokalnih pogojev, vrste tal in klimatskih pogojev, je treba izbrati najprimernejši izvor toplote. 
Bolj kakovosten kot je izbrani vir toplote, manj bo moral obratovati kompresor toplotne črpalke, faktor izkoristka pa bo tako 
bistveno večji.
 
Izvor toplote zemlja - kolektorji
Zemeljski kolektor je sestavljen iz sistema cevi, ki ga je treba 
položiti 20 cm pod mejo zmrzovanja, na globini 1,2 do 1,5 m. 
Na tej globini vlada skozi vse leto razmeroma konstantna 
temperatura med 5° C in 15° C.
Zemeljski kolektor je primeren za hiše z velikimi vrtovi. 
Učinek izkoriščanja toplote je odvisen od vrste tal. Čim bolj 
vlažna so, toliko večji izkoristek zagotavljajo
 
Izvor toplote zemlja - globinska sonda
Če površina vrta ne zadostuje za postavitev površinskih 
kolektorjev, je mogoče uporabiti globinsko sondo.
 
Izvor toplote - zrak
Osnovna prednost tega vira je njegova široka razpoložljivost, 
njegova slabost pa je, da je izkoristek črpalke odvisen od 
zunanjega zraka, zato je ob nizkih zunanjih temperaturah 
neizogibna podpora grelca.
 
Izvor toplote - podtalnica
Če je zemljišče primerno za takšen način pridobivanja 
toplote, je uporaba podzemnih voda preko sesalnega in 
absorpcijskega vodnjaka za podtalnico lahko zelo učinkovita.
Podtalnica je zelo dober zalogovnik za sprejeto sončno 
energijo, saj celo pozimi ohranja konstantno temperaturo 
med +7 °C in +12 °C. Podtalnice ni povsod v zadostni količini 
in ustrezni kakovosti, vendar pa je na mestih, kjer so pogoji 
izpolnjeni, stopnja izkoristka visoka.
 
Izvor toplote - zemlja
Toplotna črpalka zemlja/voda (VWS) za svoje delovanje 
izkorišča toploto zemlje. Zemlja je zelo dober zalogovnik 
sončne energije, saj so temperature na globini okoli 1,2 - 1,5 
metrov skozi vse leto razmeroma nespremenjene in se 
gibljejo med 5 °C in 15 °C. Prek vodoravno razporejenih 
zemeljskih kolektorjev ali prek navpično vkopanih globinskih 
sond se akumulirana topota zemlje s pomočjo kemičnega 
sredstva (propilen-glikol) prenaša do uparjalnika toplotne 
črpalke. Količina akumulirane in predane toplote pa je v 
največji meri odvisna prav od termofizikalnih lastnosti tal.
 
Postavitev podzemeljskih kolektorjev:
- sistem cevi, položen v globini približno 1,5 m,
- bolj ko so tla vlažna, boljša je absorpcija toplote,
- primerno za hiše z velikim nepozidanim vrtom,
- celotna površina položenih kolektorjev mora biti v poprečju 
vsaj 1,5 krat večja od stanovanjske površine.
 
Postavitev globinskih sond:
- sistem cevi, položenih v vrtino v zemlji globine približno 100 m,
- vrtina se napolni s suspenzijo z dobro toplotno prevodnostjo,
-  če sestava tal ne dopušča izvedbe globoke vrtine, je mogoče narediti nekaj plitvejših vrtin,
-  postavitev in izvedbo priključitve sonde je treba opraviti v skladu 
z zakonskimi predpisi (termično izkoriščanje tal, smernica „VDI“ 4640).
 
Najboljša tehnologija in maksimalna raven udobja
Delovanja katerekoli toplotne črpalke si ni mogoče zamisliti brez 
kompresorja, ki poviša temperaturo obratovalnega medija (plin 
R 407 C) na višjo raven. Novi tip kompresorja v toplotni črpalko 
geoTHERM VWS omogoča še posebej visoko stopnjo izkoristka ob 
nizkih temperaturah toplotnega vira ter temperaturi v odhodni cevi 
ogrevalnega sistema 62 °C.
 
Integriran atmosferski regulator znotraj toplotne črpalke je prilagojen 
delovanju črpalke glede na trenutne zunanje vremenske pogoje. 
Poleg grafičnega prikazovalnika brezplačno pridobljene energije po 
posameznih mesecih, so na zaslonu regulatorja na voljo informacije 
o temperaturi v odhodni cevi, temperaturi sanitarne vode v 
zalogovniku ter vhodni temperaturi vira toplote (toplota zemlje).
Možnost nadzora sistema preko interneta na daljavo s pomočjo 
komunikacijske enote vrnetDIALOG zaokrožuje celoten paket udobja
 
Nagrada za kakovost
Toplotna črpalka geoTHERM plus je bila ocenjena kot najboljša 
toplotna črpalka (zemlja/voda) na testu, ki ga je opravila 
neodvisno nemško potrošniško združenje „Stiftung Warentest“ 
na podlagi celovitega vzporednega preizkušanja, čigar rezultati 
so bili objavljeni v junijski izdaji revije za potrošnike leta 2007. 
Toplotna črpalka Vaillant je dobila najvišjo oceno zahvaljujoč visoki 
kakovosti in nizkim obratovalnim stroškom.
 
Funkcija pasivnega hlajenja
Modeli toplotne črpalke serije „exclusiv“ in „plus“ so 
opremljeni s funkcijo „pasivnega hlajenja“ ki omogoča 
hlajenje objekta v poletnih mesecih. Pri funkciji pasivnega 
hlajenja gre za funkcijo delovanja brez kompresorja medtem 
ko se skozi odhodno cev sistema talnega ali zidnega ogrevanja 
pretaka medij, ki nase (preko dodatnega izmenjevalca 
energije) prevzema temperaturo tal (okoli 12 °C) in katerih 
temperatura je bistveno nižja od temperature zraka v prostoru 
(16 °C do 20 °C).
 
Najboljše iz dveh tehnologij
Hibridni sistem geoTHERM & ecoTEC združuje zanesljivost
in udobje plinskega ogrevanja z brezplačnim doprinosom
energije iz okolice. Novost, stenska toplotna črpalka, ki 
je izdelana v Vaillantu, se enostavno kombinira s plinsko 
kondenzacijsko pečjo. Je optimalna okolju prijazna 
rešitev za novogradnje, prenovljene hiše, kakor tudi za 
modernizacijo obstoječih kotlovnic.
 
Vir toplote po izbiri
Z novo toplotno črpalko lahko za izvor toplote upora
bite toploto iz zraka, zemlje, ali podtalne vode. Vsi 
modeli delujejo s 3 kW toplotne moči. Pri uporabi zraka 
kot izvora toplote, se uporablja split tehnologija z 
izmenjevalcem toplote, ki je montiran znotraj zgradbe. 
Med izmenjevalcem in hladilnim krogom torej ni nobene 
izgube toplote.
 
Fleksibilnost kompletnega sistema
Najboljša rešitev je inštalacija kompletnega hibridnega 
sistema, bodisi z zračnim toplotnim izmenjevalcem, 
zemeljskim kolektorjem, sondo ali vodnjakom v 
kombinaciji s plinsko kondenzacijsko pečjo ecoTEC plus. 
Toplotna črpalka je tudi po izgledu in dimenzijah enaka 
plinski peči, tako da sta tudi iz tega vidika idealna 
partnerja. To se najlepše opazi, če sta montirana skupaj 
in v isti višini. Zaradi njunih kompaktnih mer ju lahko 
montiramo tudi v najmanjše prostore. Lahko pa vsak 
del sistema brez problemov motiramo v različne 
prostore, kakor tudi v različne etaže.
 
Inteligentno upravljanje hibridnega sistema preko 
triVAI funkcije
Hibridni sistem porablja toliko kolikor je mogoče toploto 
iz okolja, za ostalo poskrbi plinska peč. Odločitev o tem, 
katera naprava bo v določenem trenutku delovala, 
sprejema avtomatika calorMATIC 470/2. V avtomatiko 
vpišemo aktualne cene plina, ter elektrike po različnih 
tarifah. Na podlagi tega in temperaturnih razmer, 
avtomatika vklaplja bodisi toplotno črpalko, bodisi 
plinsko peč. V hibridnem sistemu lahko toplotna črpalka 
pripravi do 80% vse potrebne toplotne energije.
 
Vaillantove toplotne črpalke je mogoče kombinirati s posebej 
zasnovanim programom vsebnika za sanitarno toplo vodo. Tako 
brezplačna energija sonca, ki je akumulirana v zemlji, podtalnici 
ali zraku ne bo namenjena le za sistem ogrevanja, temveč tudi 
za pripravo sanitarne tople vode.
Vsebniki za toplo vodo ne dopolnjujejo sistema geoTHERM 
samo v tehničnem smislu, temveč predstavljajo tudi po videzu 
dovršeno dopolnilo.
 

V najnovejšem katalogu tvoje najljubše trgovine Vaillant si oglej aktualno ponudbo akcijskih izdelkov z znižanimi cenami, ki ti omogočajo velike prihranke! Na prvi strani letaka hitro preveri izpostavljene izdelke trgovca, ki so trenutno najbolj zaželeni med potrošniki, nato pa v nadaljevanju kataloga Vaillant poglej akcijske izdelke, ki so bodisi sezonske narave bodisi najbolj ugodni ali najnovejši. Bodi na tekočem s tedenskimi ali dlje trajajočimi akcijskimi ponudbami, razprodajami ter morebitnimi posebnimi akcijami, ki jih trgovec predstavlja v novem letaku. Zagotovi si vse potrebne informacije in s pomočjo vseh katalogov nakupuj preudarno!


Najprej v novem katalogu Vaillant katalog - Toplotne črpalke poišči želeni izdelek, nato pa natančno preveri njegov točen naziv in vse navedene lastnosti, da se prepričaš, da je res pravi zate. V letaku so navedene cene in tudi vsi ostali podatki, ki jih potrebuješ, da se lahko odločiš o nakupu – med drugim slike akcijskih izdelkov, da si še lažje predstavljaš, kako želeni izdelek izgleda v živo. Pri listanju letaka preveri posebne pogoje akcijske ponudbe, ki jih navaja trgovec, ne spreglej tudi morebitnih akcijskih kuponov, ki ti omogočajo še dodatne prihranke, ter dodatnih ugodnosti, ki jih je zate pripravil tvoj naj ponudnik. Obvezno preveri tudi čas trajanja akcijske ponudbe in znižanih cen iz kataloga, da ne zamudiš številnih ugodnosti. S pomočjo najnovejšega kataloga hitro pobrskaj med najbolj vročimi izdelki ta hip in med prvimi izkoristi ugodno ponudbo ter znižane cene.


Redno spremljanje kataloga trgovskega centra, kjer najraje kupuješ, ti omogoča, da si vedno na tekočem z akcijskimi cenami in aktualno ponudbo ter tako v pravem trenutku najdeš izdelke, ki jih želiš kupiti. V digitalnem letaku dobiš vse iste informacije kot v tiskanem katalogu Vaillant, vendar je vse skupaj zate še toliko bolj preprosto, saj moraš le prižgati računalnik ali pametni telefon in na njem preprosto prelistati ponudbo. Na ta način se ti ni treba več soočati s prepolnim poštnim nabiralnikom in goro papirja.


V novem katalogu tvojega naj trgovca Vaillant lahko enostavno listaš med ugodno ponudbo, ki je aktualna v tem trenutku, s pomočjo iskalnika po vsebini letaka pa lahko hitro poiščeš želene ponudbe brez listanja po katalogu. Aplikacija za listanje ti ponuja tudi možnost tiskanja kataloga, če želiš imeti akcijsko ponudbo in znižane cene črno na belem, preden se odpraviš v fizično trgovino. Izkoristiš lahko tudi možnost zoomiranja vsebine kataloga, da ti ne uide nobena podrobnost iz aktualne ponudbe. Morda pa želiš akcijske izdelke tvojega najljubšega trgovca spremljati na pametnem telefonu. Vse kataloge si lahko ogledaš tudi preko mobilnih naprav in tako poskrbiš, da si v vsakem trenutku na tekočem z razprodajami in ugodnimi ponudbami – na poti v šolo, službo, na počitnicah in celo neposredno med nakupovanjem v trgovini.


Na spletni strani katalogi.ceneje.si so objavljeni vsi katalogi vseh vidnejših slovenskih ponudnikov, v katerih lahko spremljaš njihove aktualne ponudbe, znižane cene in izdelke v akciji. Ugodne ponudbe osvežujemo trikrat tedensko ter ti tako na enem mestu ponujamo vse informacije za pametno in preudarno nakupovanje.

Ostali zanimivi katalogi iz kategorije Dom in vrt

Merkur katalog

Preurejeno za vas.

od 14.09.2020 do 28.09.2020

M Tehnika katalog

Razvajajte se v t...

od 10.09.2020 do 29.09.2020

M Tehnika katalog

Candy

od 10.09.2020 do 31.10.2020

Bauhaus katalog

Da bo zares dobro.

od 03.09.2020 do 27.09.2020

Merkur katalog

Za dom vreden obč...

od 03.09.2020 do 28.09.2020

Želiš prejemati kataloge priljubljenih trgovcev takoj, ko izidejo?
Listaj jih kadarkoli, na mobilnem telefonu ali računalniku.

Vnesi pravilen e-naslov

Hvala za prijavo. Kmalu lahko pričakuješ prve tedenske e-novice.