Toshiba katalog - klimatske naprave - Experto international

Preverite datum veljavnosti

ZRAČENJE – ključ do višje kvalitete življenja 
Onesnaževanja zraka je postalo resen problem na svetovnem nivoju. V 
mestih je postalo že tako resno, da ogroža zdravje ljudi. Večina Evropskih 
držav je iz tega razloga že uvedlo protiukrepe. V okviru teh ukrepov so v 
mestnih središčih omejili promet motornih vozil, uvedli prepoved kajenja v 
javnih stavbah, sprejeli smernice, ki urejajo kvaliteto zraka v zaprtih prostorih. 
Dokazano je, da ljudje danes skoraj 80 % svojega časa preživijo v zaprtih 
prostorih. S tem se povečuje tveganje infekcij z bakterijami, z virusi, s pršicami in z različnimi vrstami plesni, s plini, s kemikalijami, s CO2, z dimom, s formaldehidom itn. 
Nekateri od teh snovi izvirajo iz zunanjega okolja, drugi pa so posledica izparevanj iz pohištva, barv, čistil, pisarniških aparatov, sredstev za nego, osve-žilcev zraka, pesticidov in ljudi. 
Te snovi, t.i. hlapljive organske spojine povzročajo t.i. bolezenski sindrom 
»Sick-Building-Syndrom«. Prej navedene snovi povzročajo v zaprtih prostorih 
neprijetne vonjave, draženje, celo resne bolezni kot so astma, alergije in celo rakava obolenja. 
Celo klimatske naprave so lahko povzročitelji nastanka škodljivih snovi: umazani filtri, vlaga v zračnem kanalu ali stoječa voda v odvajalnem koritu lahko 
pospešijo rast mikrobov.
 
Čista in zdrava klima v prostoru
Če se v zaprtem prostoru dalj časa zadržuje večje število ljudi, je neprekinjeno dovajanje svežega zraka nujno potrebno. V prej navedenih 
pogojih je potrebno porabljen zrak odsesati iz prostora in ga nadomestiti s svežim. S tem je zagotovljen potreben delež kisika v zraku in 
odstranitev škodljivih snovi.
V stavbah, kjer se v posameznih delih stavbe morajo izpolniti različne 
zahteve glede prezračevanja (kuhinje, bolnišnice, laboratorij itn.) je nujno 
potrebno zagotoviti dobro uravnovešen pretok zraka, če želimo prepre-čiti nastanek neprijetnih vonjav in vlage. 
Če iz hermetično izoliranih stavb odvedemo porabljen zrak, lahko pri 
tem pride do neželenih toplotnih izgub. To toplotno izgubo in s tem 
povezano obremenitev klimatske naprave lahko preprečimo z uporabo 
toplotnega izmenjevalca zrak-zrak, preko katerega se porabljen zrak 
odvaja in sveži zrak dovaja. 
 
V izoliranih stavbah predstavlja prezračevanje vedno poseben izziv.
Toshibin toplotni izmenjevalec zrak-zrak je konstruiran za doseganje 
maksimalnih rezultatov prezračevanja prostora. V ta namen se najprej 
porabljen zrak in z njim skupaj tudi vlaga, vonjave, prah in bakterije 
odsesajo iz prostora. Ta zrak se nadomesti s filtriranim svežim zrakom od zunaj. 
Oba zračna toka se srečata v toplotnem izmenjevalcu, kjer se dogaja 
prenos toplote in vlage.
Za efektivno zbiranje in razdelitev različnih zračnih tokov so na napravo 
priklopljeni štirije zračni kanali.
 
TOPLOTNI IZMENJEVALEC ZRAK-ZRAK
je enostaven in učinkovit
Naprava vsrkava zunanji zrak s pomočjo radialnega ventilatorja. Zračni 
tok najprej pelje skozi toplotni izmenjevalec, ki je opremljen s filtri in 
nato naprej v kanalski sistem. 
Istočasno drugi radialni ventilator srka zrak iz prostora in ga izpihne na 
prosto, vendar pred tem zrak pelje skozi toplotni izmenjevalec, kjer se 
iz zraka odvzame toplota in vlaga. 
Skozi srečanje obeh zračnih tokov v istem elementu naprave se zgodi 
prehod toplote in relativne vlažnosti zraka: v zimskem času tako posta
ne vsrkan zrak od zunaj toplejši in bolj vlažen, v poletnem času pa 
hladnejši in bolj suh. 
 
VARČEVANJE Z ENERGIJO IN ZNIŽANJE OBRATOVALNIH STROŠKOV
Z odsesavanjem porabljenega zraka in z rekuperacijo dobljene energije za ogre
vanje oz. hlajenje vsrkanega svežega zraka naprava pripomore k znižanju sku
pnih energetskih stroškov. 
Z rekuperacijo energije se obratovalni stroški klimatske naprave trajnostno zni-
žajo. 
Opozarjamo Vas, da toplotni izmenjevalec zrak-zrak znamke Toshiba sam ne 
proizvaja toploto in tudi ne hladen zrak, temveč omogoča le bolj učinkovito 
delovanje toplotnih črpalk in klimatskih naprav. 
 
Enostavno vzdrževanje
Če se na daljinskem upravljniku pojavi ta znak, je filtre potrebno očistiti. 
Dobavljeni filtri se lahko enostavno odstranijo iz toplotnega izmenjevalca. 
Po odstranitvi se lahko očistijo ter ponovno uporabijo. 
Dobavljeni standardni filtri se operejo s čisto vodo (brez čistil) ter ponovno uporabijo. Čiščenje filtrov je potrebno izvesti najmanj enkrat ali dva krat letno, odvisno 
od potreb. 
Visoko zmogljive filtre čistimo s pomočjo sesalnika, po 2500 obratovalnih urah je 
filtre potrebno zamenjati. 
Z menjavo oz. čiščenjem filtrov dosežemo, da ostanejo sestavni deli naprave 
(toplotni izmenjevalec), čisti kar zagotavlja ekonomičnost delovanja naprave. 
Dobra zvočna izolacija
Ker je toplotni izmenjevalec zrak-zrak izdelan iz valovite lepenke, in so odprtine za 
prehod zraka zelo majhne, ima naprava zelo dobre zvočno izolacijske lastnosti. 
Stanovalci, ki živijo v bližini železniških postaj in ob zelo prometnih cestah, opažajo zvišanje kakovosti njihovega bivanja v notranjih prostorih, ker je zunanji hrup, ki 
prodre v njihova stanovanja, manjši.
 
PRIJETNA KLIMA V PROSTORU 
Zrak v zaprtih prostorih se ne more samodejno obnoviti, zaradi tega 
postane s časoma zadušljiv in zatohel. Vsebnost CO2in vlažnost zraka, 
ki ga povzročijo ljudje, ki bivajo v prostoru, so lahko zdravju škodljivi. 
Slab zrak v prostoru je glavni vzrok za glavobol, astmo in različne alergije in je tipičen za zaprte prostore, kjer se zadržuje večje število ljudi. 
Regulacija vlažnosti zraka je tudi zelo pomembna. To velja predvsem 
za okolje, kjer so temperature in vlažnost zraka visoke, kar omogoča 
idealne pogoje za razvoj plesni in glivic v zračnih kanalih. Temu sledi 
povzročanje onesnaževanja zraka.
S kombiniranim toplotnim izmenjevalcem z DX tuljavo in vlažilcem zraka 
(MMD-VNK*) Toshiba ponuja optimalno rešitev prej naštetih problemov 
in ob enem tudi bolj zdravo stanovanjsko in delovno okolje. 
Vse to omogoča toplotni izmenjevalec zrak-zrak in njegovi trije osnovni 
sestavni deli.
 
Standardni in visoko zmogljivi filtri*
Namenjeni so za odstranjevanje prahu in zdravju škodljivih snovi, ki 
lahko povzročajo alergije. Vsebnost praha v zraku se zmanjša. Zato tudi 
ni potrebno toliko čiščenja v prostoru in naprave imajo daljšo življensko 
dobo. 
DX-tuljava (direktni izparjevalnik)
Direktni izparjevalnik omogoča predhodno segrevanje oz. hlajenje 
vhodnega svežega zraka, ki se vsrka preko toplotnega izmenjevalca. 
Tako postane temperatura zraka skoraj enaka tisti temperaturi, ki jo je 
uporabnik nastavil kot želeno temperaturo v prostoru. 
Vlažilec zraka
Ogrevan zrak lahko v zimskem obdobju postane zelo suh in povzroča 
večjo elektrostatičnost. Integriran vlažilec zraka izboljša vlažnost vhodnega zraka, ki se vpihuje v notranje prostore. 
S pomočjo kapilarnega principa se preko vlažilca zraka dovaja voda. 
DX-tuljava pelje segret zrak skozi vlažilec zraka in zrak postane vlažen. 
Na podlagi hitrosti zračnega toka in nenasičenosti z vodo, zrak sprejema vlago. Na ta način se vsebnost vode v zraku in relativna vlažnost 
dovodnega zraka povečata in zrak postane bolj prijeten. 
 
KANALSKE NAPRAVE ZA SVEŽI ZRAK 
za notranje prostore 
 
Vsrkavanje svežega zraka pogosto vpliva na sistem tako, da otežuje 
normalno krmiljenje klimatske naprave ali pa celotno napravo in hladilno 
moč zelo obremeni. 
Ta Toshibina naprava, t.i. kanalska naprava za sveži zrak je namenjena 
za notranje prostore se pogosto uporablja za obdelavo svežega zraka, 
preden se ta razdeli po celotni stavbi. Lahko se priklopi izključno na 
zunanjo enoto SMMS-i. 
Predstavlja idealno rešitev za šole, bolnišnice, pisarniške stavbe in vse 
ostale stavbe (v omejenem obsegu), ki se morajo prezračevati. Pri tem 
ni potrebna lastna naprava, predvsem za stavbe, kjer je prostor, ki je na 
razpolago, omejen ali za stavbe, ki so razdeljene na več različnih con, 
ali za stavbe, v katerih je več različnih najemnikov. 
Princip delovanja naprave je enostaven. Naprava ima povezavo z zunanjim okoljem direktno ali pa preko lastnega zračnega kanala. 
Zunanji zrak se vsrkava preko zračnika in najprej gre (opcionalno) v 
filter, ki je na napravo priključen, na to pa v tuljavo ter se na to razdeli 
po različnih predelih stavbe.
 
Obratovalni pogoji in obratovalne temperature
Če je naprava v načinu delovanja OGREVANJE, in je 
temperatura svežega zraka nad nastavljenih -3 °C, se 
kanalska naprava avtomatsko preklopi na način delovanja PREZRAČEVANJE. Naprava se avtomatsko preklopi 
v način delovanja PREZRAČEVANJE tudi v primeru, če 
je temperatura svežega zraka nad 15 °C, neodvisno od 
referenčne vrednosti izstopne temperature. 
V okviru naprave SMMS-i so VRF notranje naprave in 
kanalska naprava za sveži zrak priklopljeni na isti VRF 
hladilni vod.
 
VMESNIK ZA PREZRAČEVALNE NAPRAVE 
z DX - toplotnim izmenjevalcem
 
Za izboljšanje delovnega okolja in za preprečitev pojava sindroma 
»Sick-Building« se kanalske naprave za sveži zrak vse pogosteje upo
rabljajo. Tako Evropska kot lokalna zakonodaja se nagiba k uvedbi 
predpisov, ki določajo najmanjšo količino dovajanega svežega zraka po 
osebi / na uro. V javnih stavbah je to predpisano. 
Trenutno se sveži zrak dovaja preko posameznih prezračevalnih 
naprav. Posamezne prezračevalne naprave sveži zrak obdelajo tako, 
da je obdelan sveži zrak približno enak zraku v namenjenem prostoru. 
Naprave so večinoma priključene na napravo z vodnim hlajenjem. 
Preko DX-vmesnika se lahko TOSHIBINA VRF-zunanja naprava priklopi 
na prezračevalno napravo drugega proizvajalca, ki ima rekuperacijo 
toplote in vsrkavanje svežega zraka in je tudi opremljena z DX toplotnim 
izmenjevalcem R410A.

V najnovejšem katalogu tvoje najljubše trgovine EXPERTO International si oglej aktualno ponudbo akcijskih izdelkov z znižanimi cenami, ki ti omogočajo velike prihranke! Na prvi strani letaka hitro preveri izpostavljene izdelke trgovca, ki so trenutno najbolj zaželeni med potrošniki, nato pa v nadaljevanju kataloga EXPERTO International poglej akcijske izdelke, ki so bodisi sezonske narave bodisi najbolj ugodni ali najnovejši. Bodi na tekočem s tedenskimi ali dlje trajajočimi akcijskimi ponudbami, razprodajami ter morebitnimi posebnimi akcijami, ki jih trgovec predstavlja v novem letaku. Zagotovi si vse potrebne informacije in s pomočjo vseh katalogov nakupuj preudarno!


Najprej v novem katalogu Toshiba katalog - klimatske naprave - Experto international poišči želeni izdelek, nato pa natančno preveri njegov točen naziv in vse navedene lastnosti, da se prepričaš, da je res pravi zate. V letaku so navedene cene in tudi vsi ostali podatki, ki jih potrebuješ, da se lahko odločiš o nakupu – med drugim slike akcijskih izdelkov, da si še lažje predstavljaš, kako želeni izdelek izgleda v živo. Pri listanju letaka preveri posebne pogoje akcijske ponudbe, ki jih navaja trgovec, ne spreglej tudi morebitnih akcijskih kuponov, ki ti omogočajo še dodatne prihranke, ter dodatnih ugodnosti, ki jih je zate pripravil tvoj naj ponudnik. Obvezno preveri tudi čas trajanja akcijske ponudbe in znižanih cen iz kataloga, da ne zamudiš številnih ugodnosti. S pomočjo najnovejšega kataloga hitro pobrskaj med najbolj vročimi izdelki ta hip in med prvimi izkoristi ugodno ponudbo ter znižane cene.


Redno spremljanje kataloga trgovskega centra, kjer najraje kupuješ, ti omogoča, da si vedno na tekočem z akcijskimi cenami in aktualno ponudbo ter tako v pravem trenutku najdeš izdelke, ki jih želiš kupiti. V digitalnem letaku dobiš vse iste informacije kot v tiskanem katalogu EXPERTO International, vendar je vse skupaj zate še toliko bolj preprosto, saj moraš le prižgati računalnik ali pametni telefon in na njem preprosto prelistati ponudbo. Na ta način se ti ni treba več soočati s prepolnim poštnim nabiralnikom in goro papirja.


V novem katalogu tvojega naj trgovca EXPERTO International lahko enostavno listaš med ugodno ponudbo, ki je aktualna v tem trenutku, s pomočjo iskalnika po vsebini letaka pa lahko hitro poiščeš želene ponudbe brez listanja po katalogu. Aplikacija za listanje ti ponuja tudi možnost tiskanja kataloga, če želiš imeti akcijsko ponudbo in znižane cene črno na belem, preden se odpraviš v fizično trgovino. Izkoristiš lahko tudi možnost zoomiranja vsebine kataloga, da ti ne uide nobena podrobnost iz aktualne ponudbe. Morda pa želiš akcijske izdelke tvojega najljubšega trgovca spremljati na pametnem telefonu. Vse kataloge si lahko ogledaš tudi preko mobilnih naprav in tako poskrbiš, da si v vsakem trenutku na tekočem z razprodajami in ugodnimi ponudbami – na poti v šolo, službo, na počitnicah in celo neposredno med nakupovanjem v trgovini.


Na spletni strani katalogi.ceneje.si so objavljeni vsi katalogi vseh vidnejših slovenskih ponudnikov, v katerih lahko spremljaš njihove aktualne ponudbe, znižane cene in izdelke v akciji. Ugodne ponudbe osvežujemo trikrat tedensko ter ti tako na enem mestu ponujamo vse informacije za pametno in preudarno nakupovanje.

Ostali zanimivi katalogi iz kategorije Dom in vrt

Merkur katalog

Preurejeno za vas.

od 14.09.2020 do 28.09.2020

M Tehnika katalog

Razvajajte se v t...

od 10.09.2020 do 29.09.2020

M Tehnika katalog

Candy

od 10.09.2020 do 31.10.2020

Bauhaus katalog

Da bo zares dobro.

od 03.09.2020 do 27.09.2020

Merkur katalog

Za dom vreden obč...

od 03.09.2020 do 28.09.2020

Želiš prejemati kataloge priljubljenih trgovcev takoj, ko izidejo?
Listaj jih kadarkoli, na mobilnem telefonu ali računalniku.

Vnesi pravilen e-naslov

Hvala za prijavo. Kmalu lahko pričakuješ prve tedenske e-novice.