WV Term katalog - Ogrevalni kotli

Preverite datum veljavnosti

Toplovodni kotel za centralno ogrevanje na polena model STADLER TR ponuja komfortno in varčno ogrevanje. Takšno ogrevanje omogoča nova inovativna tehnologija, in sicer na področju regulacije in sodobne tehnologije proizvodnje. Kotel je konstruiran za kurjenje vseh vrst lesa. Izkoristek je preko 91 %. Nenehna rast cen fosilnih goriv in večja skrb za okolje dajeta kotlu še poseben pomen. Pri uporabi različnih vrst lesa, tudi z različno vlažnostjo, lahko v kotlu dosegamo idealne zgorevalne pogoje. Dimni plini ne škodujejo naravnemu ravnovesju. V kotel nalagamo polmetrska polena tesno skupaj. S tem dosežemo enotno strukturo goriva in stabilne pogoje zgorevanja. Eno polnjenje z gorivom zadošča za večurno obratovanje. Volumen kurišča je 150 litrov, vanj lahko naložimo do 50 kilogramov polen trdega lesa. Priključitev na električno omrežje je zelo enostavna, saj je inštalacija že narejena, vodniki končajo z vtikači. Z nakupom kotla dosežemo vse pogoje za pridobitev subvencije države. Pri konstrukciji kotla smo uporabljali sodobno tehnologijo razplinjevalnega zgorevanja. Plamen, s pomočjo kontroliranega dovajanja primarnega in sekundarnega zraka, vodimo vertikalno skozi gorilno šobo. Ko plamen pride v gorilno komoro, se zavrtinči in v dotiku z razbeljeno gorilno komoro zgorijo še preostali nezgorjeni lesni plini pri temperaturi ca. 1000 °C.
 
Kotel na polena model Stadler LT omogoča varčno ogrevanje zaradi nove tehnologije zgorevanja lesnega plina. Kotel je konstruiran za kurjenje vseh vrst lesa in dosega izkoristke preko 90 %. Je v celoti slovenski proizvod, kar kaže na visoko raven znanja. Pri razvoju kotla smo dosegli takšen napredek, da so nam podelili patent pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino. Toplovodni kotel je namenjen kurjenju s poleni dolžine 56 cm ali 33 cm. V kotel nalagamo polena tesno skupaj, s tem dosežemo enotno strukturo goriva in stabilne pogoje zgorevanja. Eno polnjenje z gorivom zadošča za večurno obratovanje. Volumen kurišča je 130 dm3, vanj lahko naložimo cca 35 kg drv. Kurivo naložimo v zalogovnik do vrha, vendar pri tem pazimo, da drv ne nalagamo pretesno saj bi se lahko zagozdila. Sodobna regulacija poskrbi, da v kotlu kurimo različne vrste lesa in dosegamo idealne zgorevalne pogoje, ko dimni plini ne škodujejo naravnemu ravnovesju. Kotel ima sodobno zasnovano kurišče z vročo gorilno komoro iz temperaturno obstojne keramike. Vroča gorilna komora omogoča vrtinčasto zgorevanje lesnih plinov. Takšno zgorevanje omogoča zgorevanje vseh gorljivih substanc v dimnih plinih. V gorilni komori dosegamo temperature preko 1000 oC, kar ustvarja pogoje za popolno zgorevanje. Kotel lahko vgradimo samo v sisteme, v katerih uporabljamo hranilnik tople vode in regulacijo temperature v prostorih. Regulacija usmerja obtočne črpalke in tri potne ventile z motornimi pogoni. S tem dosežemo uravnoteženo porabo temperaturno razslojene vode v hranilniku in podaljšamo čas ogrevanja. Naš kotel izpolnjuje vse veljavne predpise glede varnosti in konstrukcijske izvedbe (npr. DIN 4751 B1.1, DIN 4702, EN 303-5). Kotel je preizkušen na tlak in na vodotesnost. Ima serijsko vgrajeno termično varovalo, tako da ga lahko vgradimo v zaprte sisteme ogrevanja. Dopustni tlak obratovanja kotla je 3 bare. Vsi sestavni deli so iz preizkušenih materialov ustreznih kakovosti in debelin. Kotel ima tudi oznako CE 0036.
REGULACIJA Z LAMBDA SONDO 
Zgorevalni proces uravnava sodobna regulacija preko lambda sonde in temperaturnih tipal. Podatke sproti preverja mikroprocesor centralnega krmilnika in sproti izvaja korektivne ukrepe za izboljševanje zgorevanja. Regulacija skrbi za brezstopenjsko krmiljenje ventilatorja in motorne lopute za dovajanje primarnega in sekundarnega zraka za zgorevanje. Zelo zmogljiva regulacija usmerja še eksterne sestave sistema za ogrevanje. Regulacija omogoča nadzor delovanja preko mobilnega telefona. Preko mobilnega telefona je mogoče tudi prižgati kotel, seveda če smo ga predhodno naložili z drvmi. Ta novost je primerna predvsem takrat, ko smo zdoma dlje kot smo načrtovali ali preprosto zato, da nas pričaka topel dom.
 
STADLER GT je kotel na polena nove generacije. Kotel omogoča sodobno in varčno ogrevanje z lesno uplinjevalno tehnologijo. Konstruiran je za kurjenje vseh vrst polen dolžine do 54 cm ali 33 cm. Izkoristek zgorevalnega procesa je preko 90 %. Kotel je konstruiran in izdelan v Sloveniji. Z nazivom STADLER smo želeli pokazati, da ta proizvodnja še živi in se prilagaja novim razmeram in tehnikam zgorevanja. Kotel ima enostavnejšo regulacijo kot jo imata naša kotla TR in LT. Kljub temu vodi stabilen zgorevalni proces, ki ga omogoča inovativna konstrukcija. Kotel dosega odlične zgorevalne parametre, ki so značilnost lesno uplinjevalnih kotlov. S kvalitetno izdelavo, vodenim zgorevalnim procesom in visokim izkoristkom kotel daleč prekaša konkurenco nižjega cenovnega razreda na trgu. Pri uporabi različnih vrst lesa lahko v kotlu dosegamo dobre zgorevalne pogoje. Polena v kotlu gorijo v spodnji plasti, dovajan primarni zrak vodi plamen in lesni plin navzdol v zgorevalno komoro. Ko dimni plini in plamen prehajajo skozi gorilno šobo, jih prepihamo s kontroliranim dodajanjem sekundarnega zraka. Dimni plini pomešani s plamenom in svežim zrakom se v gorilni komori zavrtinčijo in v dotiku z razbeljenim šamotom zgorijo pri visokih temperaturah. Regulacija uravnava zgorevalni proces preko lambda sonde in temperaturnih tipal v dimniku, v kotlu in akumulatorju. Regulacija skrbi za brezstopenjsko krmiljenje ventilatorja in motorne lopute za dovajanje zgorevalnega primarnega in sekundarnega zraka. Regulirano dovajanje zraka za zgorevanje zagotavlja nizke vrednosti emisij v dimnih plinih, ki so znatno pod tistimi, ki jih predpisuje zakon. Kotel ima izolirano vročo gorilno komoro iz šamota, ki se hitro ogreje do visokih temperatur in omogoča dobro zgorevanje lesnih plinov. Izkoristek kotla preko 90 % kaže na vrhunski dosežek za kotel z nižjo stopnjo regulacije brez lambda sonde. Vroča gorilna komora omogoča, da kotel že po nekaj minutah delovanja preide v optimalni zgorevalni proces. Kotel lahko vgradimo v sisteme, ki uporabljajo akumulatorje tople vode. Regulacijo ogrevalnih sistemov priporočamo, saj se le tako ohrani razslojena topla voda v akumulatorju tople vode. Kotel odgovarja vsem veljavnim predpisom glede varnosti in konstrukcijske izvedbe (DIN 4751 B1.1, DIN 4702 ...), preizkušen na tlak in na vodotesnost. Ima serijsko vgrajeno termično varovalo in ga lahko vgradimo v zaprte sisteme ogrevanja. Dopustni tlak obratovanja kotla je 3 bare.
Priporočamo kurjenje lesa z vlažnostjo 25%, kar dosežemo s sušenjem lesa na prostem 2 leti. Polena v kotel nalagamo tesno skupaj in s tem dosežemo enotno strukturo goriva in stabilne pogoje zgorevanja. Eno polnjenje z gorivom zadošča za večurno obratovanje. Volumen kurišča je 105 dm3, vanj lahko naložimo cca 30 kg drv. Kurivo naložimo v kurišče do vrha vrat, vendar pri tem pazimo, da drva ne naložimo pretesno, da se ne bi zagozdila.
 
Toplovodni kotel model Stadler PELET STAR je proizvod nove generacije kotlov na pelete. Podjetje je razvilo kotel v sodelovanju s švedsko firmo Ariterm. Gorilnik BeQuem je omogočil razvoj povsem avtomatskega kotla na pelete, ki zagotavlja zanesljivo in varno obratovanje ob minimalnih posegih pri čiščenju ter vzdrževanju naprave. Kotel je izdelan z moderno tehniko obdelave pločevine. Konstrukcijski prijemi so dali kotlu pridih sodobnega dizajna, ob upoštevanju ergonomičnih zahtev pri upravljanju s kotlom. Konstrukcija kotla je izdelana v skladu s predpisi DIN 4751 B1.1, DIN 4702, EN 303-5. Kotel nosi znak CE 0036. Kotel lahko montiramo tudi v manjši prostor, saj si želimo le udobnega in varčnega ogrevanja. Ob kotlu je montiran tedenski silos za pelete. Velik prostor za pepel omogoča dolge intervale za odstranjevanje pepela. Konstrukcija kotla omogoča lažjo dostopnost do vseh notranjih površin, kar nam lajša čiščenje in vzdrževanje. Priporočamo, da v sistem centralnega ogrevanja vgradite še akumulator tople vode, ki omogoča optimalno delovanje kotla ob nizki porabi energije, to je pri nizko energetskih gradnjah in v prehodnih obdobjih. Pri večji porabi akumulator tople vode amortizira trenutno nižjo kapaciteto delovanja gorilnika. Posebna konstrukcija peletnega gorilnika BeQuem omogoča zanesljivo obratovanje in visoko varnost. Doziranje pelet je urejeno s sistemom dveh polžev. Pri tem spodnji polž dovaja pelete v spodnji del zgorevalne posode. Spodnje dovajanje pelet za zgorevanje omogoča izrivanje pepela tako, da se zgorevalna posoda čisti sama. Zaradi takšnega načina doziranja je gorilnik primeren tudi za slabšo kakovost pelet, teh je sedaj vedno več na tržišču. Požarno varnost zagotavljajo temperaturni senzorji in celična zapora. Za vžig in nadzor plamena skrbi poseben senzor.
Zgorevalna košara iz visoko odporne litine zagotavlja dobro zgorevanje pelet. Pelete prihajajo v zgorevalno košaro od spodaj. Na novo dozirane pelete izpodrivajo pepel iz košare, zato gorilnika košare ni potrebno čistiti v času ene kurilne sezone. Čiščenje gorilnika je enostavno. Odvijete ga in preprosto izvlečete po konzolah iz kotla.
 
Kotel za kurjenje pelet zagotavlja komfortno, varčno in okolju prijazno gretje, ki ga omogočajo nove inovativne tehnologije. Za osnovo so uporabili kotel, ki je bil konstruiran za kurjenje lesnih polen. Kotel je bil narejen v sodelovanju s firmo HDG in odgovarja najstrožjim predpisom za takšno vrsto kotlov. Trditev potrjujemo s certifikatom TÜV. Za zgorevanje pelet je kotel nekoliko preurejen, tako da sedaj omogoča zgorevanje pelet z izkoristkom preko 90 %, v skladu s predpisanimi emisijami dimnih plinov. Švedski gorilnik deluje podobno kot oljni gorilnik, le da so tu dimni plini prijazni okolju. Gorilnik se sam prižiga, deluje in ugaša. Dovajanje pelet je izvedeno z izredno varčnim dozirnim polžem, ki odvzema pelete iz silosa in jih dozira v gorilnik. Gorilnik nastavljamo enostavno preko prikazovalnika.
PREDNOSTI KURILNIH NAPRAV NA PELETE 
•konstrukcija kotla je prilagojena kurjenju pelet, 
•popolnoma avtomatsko delovanje, 
•izgorevanje z optimalnim izkoristkom, 
•dobra regulacija skrbi za varčno delovanje, 
•kotel je izdelan iz 8 mm debele pločevine, 
•visok izkoristek preko 90 %, 
•ni problemov s pripravo goriva, 
•dostava pelet podobna kot pri kurilnem olju, 
•skrb za okolje.
 
Kotel s peletnim BeQuem gorilnikom postane avtomatizirana enota za ogrevanje stanovanjskih objektov. Uporaba domačih energetskih virov, npr. pelet, zmanjšuje stroške ogrevanja, ne obremenjuje okolja, kot to velja za fosilna goriva. Peletni gorilnik ima regulacijo, ki skrbi, da deluje kotel povsem avtomatsko. Brez stalnega nadzora. Regulacija gorilnika uravnava doziranje pelet iz zalogovnika in vodi zgorevalni proces. Gorilnik ima napravo za vžig pelet in nadzor plamena. Gorilnik se samodejno vklopi, ko tipalo v kotlu zazna, da je padla temperatura vode pod nastavljeno temperaturo, in ugasne, ko je ta temperatura dosežena. Tovarniško ponujen zalogovnik za pelete ima prostornino 0,6 m3, ki zagotavlja delovanje kotla približno 10 dni. Lahko naročite tudi večji zalogovnik, in to 0,93 m3. Podjetje ponuja tudi elemente za izgradnjo večjega zalogovnika za pelete, ki ga izdelamo v kurilnici ali v vzporednem prostoru. Tudi čiščenje kotla je zelo enostavno. Odpremo spodnja vrata in s predalom odnesemo pepel. Občasno pa je potrebno kontrolirati čistost gorilne komore. Če bi na njej opazili ostanke žlindre, le-to odstranimo. Razstavitev gorilnika zaradi čiščenja ne priporočamo, v kolikor bi to bilo potrebno, pokličite pooblaščeni servis. Na ohišju gorilnika je prikazovalnik, na katerem se izpisuje stanje delovanja gorilnika s temperaturami. Pod prikazovalnikom so smerne tipke, s katerimi se pomikamo po enostavnem meniju. S pritiskanjem tipk nastavljamo delovanje gorilnika ali pa samo nadziramo delovanje. Pri enostavnejših ogrevalnih sistemih priporočamo vgradnjo specialne črpalke. Specialna črpalka s tripotnim ventilom skrbi, da kotel najprej doseže temperaturo 60 °C in v sistem oddaja samo višek energije. Pri ohlajevanju kotla skrbita črpalka in ventil, da temperatura vode v kotlu ne pade pod 55 °C, in na ta način preprečujeta nastanek kondenzata. Če je v sistemu akumulator tople vode, tripotni mešalni ventil omogoča polnjenje akumulatorja. Z akumulatorjem tople vode dosežemo boljše delovanje, predvsem v prehodnih obdobjih, ko ni tako hladno.

V najnovejšem katalogu tvoje najljubše trgovine WVTERM si oglej aktualno ponudbo akcijskih izdelkov z znižanimi cenami, ki ti omogočajo velike prihranke! Na prvi strani letaka hitro preveri izpostavljene izdelke trgovca, ki so trenutno najbolj zaželeni med potrošniki, nato pa v nadaljevanju kataloga WVTERM poglej akcijske izdelke, ki so bodisi sezonske narave bodisi najbolj ugodni ali najnovejši. Bodi na tekočem s tedenskimi ali dlje trajajočimi akcijskimi ponudbami, razprodajami ter morebitnimi posebnimi akcijami, ki jih trgovec predstavlja v novem letaku. Zagotovi si vse potrebne informacije in s pomočjo vseh katalogov nakupuj preudarno!


Najprej v novem katalogu WV Term katalog - Ogrevalni kotli poišči želeni izdelek, nato pa natančno preveri njegov točen naziv in vse navedene lastnosti, da se prepričaš, da je res pravi zate. V letaku so navedene cene in tudi vsi ostali podatki, ki jih potrebuješ, da se lahko odločiš o nakupu – med drugim slike akcijskih izdelkov, da si še lažje predstavljaš, kako želeni izdelek izgleda v živo. Pri listanju letaka preveri posebne pogoje akcijske ponudbe, ki jih navaja trgovec, ne spreglej tudi morebitnih akcijskih kuponov, ki ti omogočajo še dodatne prihranke, ter dodatnih ugodnosti, ki jih je zate pripravil tvoj naj ponudnik. Obvezno preveri tudi čas trajanja akcijske ponudbe in znižanih cen iz kataloga, da ne zamudiš številnih ugodnosti. S pomočjo najnovejšega kataloga hitro pobrskaj med najbolj vročimi izdelki ta hip in med prvimi izkoristi ugodno ponudbo ter znižane cene.


Redno spremljanje kataloga trgovskega centra, kjer najraje kupuješ, ti omogoča, da si vedno na tekočem z akcijskimi cenami in aktualno ponudbo ter tako v pravem trenutku najdeš izdelke, ki jih želiš kupiti. V digitalnem letaku dobiš vse iste informacije kot v tiskanem katalogu WVTERM, vendar je vse skupaj zate še toliko bolj preprosto, saj moraš le prižgati računalnik ali pametni telefon in na njem preprosto prelistati ponudbo. Na ta način se ti ni treba več soočati s prepolnim poštnim nabiralnikom in goro papirja.


V novem katalogu tvojega naj trgovca WVTERM lahko enostavno listaš med ugodno ponudbo, ki je aktualna v tem trenutku, s pomočjo iskalnika po vsebini letaka pa lahko hitro poiščeš želene ponudbe brez listanja po katalogu. Aplikacija za listanje ti ponuja tudi možnost tiskanja kataloga, če želiš imeti akcijsko ponudbo in znižane cene črno na belem, preden se odpraviš v fizično trgovino. Izkoristiš lahko tudi možnost zoomiranja vsebine kataloga, da ti ne uide nobena podrobnost iz aktualne ponudbe. Morda pa želiš akcijske izdelke tvojega najljubšega trgovca spremljati na pametnem telefonu. Vse kataloge si lahko ogledaš tudi preko mobilnih naprav in tako poskrbiš, da si v vsakem trenutku na tekočem z razprodajami in ugodnimi ponudbami – na poti v šolo, službo, na počitnicah in celo neposredno med nakupovanjem v trgovini.


Na spletni strani katalogi.ceneje.si so objavljeni vsi katalogi vseh vidnejših slovenskih ponudnikov, v katerih lahko spremljaš njihove aktualne ponudbe, znižane cene in izdelke v akciji. Ugodne ponudbe osvežujemo trikrat tedensko ter ti tako na enem mestu ponujamo vse informacije za pametno in preudarno nakupovanje.

Ostali zanimivi katalogi iz kategorije Dom in vrt

Bauhuas katalog

Da bo zares dobro.

od 30.07.2020 do 30.08.2020

M Tehnika katalog

Moja kopalnica

od 08.07.2020 do 31.08.2020

Merkur katalog

gorenje

od 02.07.2020 do 31.08.2020

M Tehnika katalog

Moja osvežitev

od 14.05.2020 do 31.08.2020

Spar katalog

Odlična ponudba!

od 29.07.2020 do 11.08.2020

Želiš prejemati kataloge priljubljenih trgovcev takoj, ko izidejo?
Listaj jih kadarkoli, na mobilnem telefonu ali računalniku.

Vnesi pravilen e-naslov

Hvala za prijavo. Kmalu lahko pričakuješ prve tedenske e-novice.