Agrosaat katalog - Seme za kmetijske pridelke

Preverite datum veljavnosti

Konec novembra je bila v evropskem parlamentu predstavljena študija, ki napoveduje, da bo leta 2050 na zemlji živelo 9,7 milijarde ljudi. Številka je resnično velika, še posebno z vidika pridelave potrebne hrane. Količino svetovne pridelave hrane bo treba praktično podvojiti. S stališča pridelovalnih površin to sicer ni nemogoče, vendar bo potrebno te dodatne površine tudi obdelati in posejati. Glede obdelave se seveda ne pričakuje posebnih težav, saj je rezerv v proizvodnji kmetijske mehanizacije še kar nekaj. Drugače pa je s pridelavo semena. Pred slabimi dvajsetimi leti, ko sem začel delati v semenarstvu, je veljalo načelo, da ima vsaka resna semenarska hiša vedno na zalogi toliko semena, da pokrije polovico potreb, tudi če ima v tekočem letu popoln izpad semenske pridelave. Dandanes to na žalost ne drži več. Delno je k temu prispevala splošna ekonomska situacija, še bolj pa nekaj izredno slabih letin v zadnjem desetletju. Prva je bila leta 2003, sledila je leta 2007, zadnja pa bila v letu 2012. Omenjeno velja za semensko pridelavo v Evropi. Evropa je kot celina največja proizvajalka semen na svetu, zato se njene slabe letine v semenski proizvodnji odražajo tudi na svetovnih trgih. Semenarska industrija si ni popolnoma opomogla že od leta 2003, saj se zaloga semen od takrat ni obnovila niti na minimalno rezervo. Povedano drugače, če bi se ponovili dve slabi leti, semena niti za pridelavo semena ne bi bilo dovolj. Prav zato, da ne bi prišlo do resnih težav pri oskrbi semen na lokalnih trgih, je semenarska panoga zelo močno prepletena in razpršena po vseh celinah sveta. V Agrosaatu pridelamo približno polovico semena v Sloveniji, seveda pa smo kot vodilno semenarsko podjetje preko svojih partnerjev močno vpeti v svetovne tokove semen, zato tudi pridelava lokalno pridelane hrane ni ogrožena. Na srečo je bila pridelava semena v letu 2013 skoraj normalna, zato ga bo v letu 2014, kot kaže, dovolj. Stalna preskušanja in primerjanja novih sort z obstoječimi nam omogočajo, da imate uporabniki našega semena vedno na razpolago najnovejši semenski material, ki zagotavlja uspeh v proizvodnji tudi v prihodnosti. Torej, posejmo prihodnost.

Sodobni prireji mleka in mesa postajata za govedorejce vedno zahtevnejši. Vsak sodoben rejec išče napredek za svojo čredo v genetiki živali, zagotavljanju ustreznega zdravstvenega stanja živali, izbiri najboljših živali z največjim potencialom za prirejo in pridelavi najboljše možne lastne osnovne krme za izkoristek rejskega potenciala živali. Poslanstvo semenarske hiše Agrosaat je, da z novimi sortami in semeni na trgu zagotovi večjo kakovost osnovne krme, ki jo prinaša napredek v žlahtnjenju. Pri tem smo še posebej osredotočeni na osnovno krmo: v silažno koruzo kot glavni vir energije in kakovostno travinje, ki zagotavlja največje možne priraste in največjo možno prirejo mleka. Poznavanje potreb živali, dobro zdravstveno stanje le-teh ter dobro poznavanje rastlin so nujno potrebni za to, da dosežemo visoko zastavljene rejske cilje.

Sodobne smernice žlahtnjenja silažne koruze so seveda usmerjene v čim večji pridelek silažne mase. Ostale zahteve za sodobne hibride so: odpornost rastlin na poleganje, toleranca na poletni stres, odpornost na bolezni, zdravo listje in storži, po novem pa si prizadevamo tudi za visoko kakovost prebavljive vlaknine (koruznice). Energija za prirejo mleka in mesa iz zrnja – škroba nam je najbolj poznana iz preteklosti. Škrob je za živali popolnoma prebavljiv in tudi najlažje merljiv. Na vsebnost škroba v koruzni silaži lahko vplivamo s časom spravila in višino žetve s kombajnom. Kasneje spravljamo silažno koruzo ter višje jo žanjemo, več je škroba v silažni masi. Normalne vsebnosti škroba v silažni koruzi so 250–350 g na kg suhe snovi (SS). Če poenostavimo to ugotovitev, to pomeni približno 30 % škroba v SS silažne koruze. Izjemna so leta z manjšo vsebnostjo škroba, npr. preteklo leto, ko so imele zaradi suše prizadete rastline manjše storže ali pa jih sploh ni bilo. Takrat rastlina do neke mere nadomesti pomanjkanje škroba s povečano prisotnostjo enostavnih sladkorjev v koruznici. Drugi, do pred nekaj let manj poznan, vendar zelo pomemben vir energije za prirejo mleka in mesa je vlaknina oziroma celične stene, ki sestavljajo liste in steblo. Vlaknina predstavlja približno 40 % zaužite SS pri živalih (400 g/kg suhe snovi). Zanimiva pa je velika razlika v kakovosti oz. prebavljivosti celičnih sten – vlaknine (koruznice). Pri tem imamo v mislih celulozo in hemicelulozo ali z drugimi besedami vlaknino, topno v nevtralnem detergentu. Označimo jo s kratico NDF. Prebavljivost se giba med 43 in 58 % pri najbolj prebavljivih silažnih koruzah. Razliko v prebavljivosti vlaknine strokovno merimo z DINAG-vrednostjo, ki je poimenovanje za prebavljivost vlaknine brez škroba in enostavnih sladkorjev. 1 % razlike v prebavljivosti vlaknine prinaša že razliko v prireji mleka za 0,14 NEL/kg SS. V preteklih letih smo rejce intenzivno opozarjali na čas spravila koruze pri skupni sušini med 30 in 35 %, saj je skupna sušina pri spravilu koruze izjemnega pomena za njeno prebavljivost! Odgovor na te znanstvene izsledke in izzive je program LG Animal Nutrition, ki ga je Agrosaat uvedel na slovenski trg pred tremi leti. Koruze iz tega programa prepoznamo po rumeni nalepki in kratici LG Animal Nutrition na vreči semena. Program se med govedorejci nezadržno širi, saj daje dokazano pozitivne učinke v prireji mleka in mesa. Samo podatek, da je ta program v treh letih po uvajanju v Sloveniji zasedel že 25-odstotni delež v setveni strukturi silažnih koruz je zelo zgovoren!

Primer nam enostavno prikaže, da se je na kmetiji pametno odločati za pridelovanje hibridov koruze s povečano prebavljivostjo LGAN (LG Animal Nutrition), saj kažejo enostavno povečano ekonomiko prireje iz bolj prebavljive organske snovi. Če povzamemo ugotovitve o prebavljivosti organske snovi, žival prebavi približno 70 % suhe snovi (30 % škroba in sladkorjev ter 40 % vlaknine), ki jo požre, ostalih 30 % pa gre v blato in urin. Iz teh 70 %, kar krava prebavi, pa je zelo pomembno, koliko energije lahko izkoristi za vzdrževanje in prirejo mleka ter mesa. Mero za skupno prebavljivost organske snovi strokovno poimenujemo z oznakami kot VEM ali DOM. Energijo, ki jo krave porabijo za tvorbo mleka, strokovno imenujemo NEL ali Neto Energija za Laktacijo. To mero izražamo v Mj/kg SS in je večini rejcev že dalj časa dobro poznana, saj je enostavna za razumevanje potrebne energije za tvorbo mleka pri molznicah.

Proizvodni potencial in zaloga voluminozne krme sta za načrtovanje v kmetijskem gospodarstvu in nadaljnjo govedorejsko proizvodnjo pomembna dejavnika. Pridelava voluminozne krme je odvisna tudi od številnih dejavnikov, na katere nimamo vpliva. Vreme in tip tal sta zagotovo dva od njih. Na nekatere dejavnike pa lahko vplivamo in se jim v določeni meri tudi prilagajamo. Na pridelavo krme lahko vplivamo z izbiro posevka oz. mešanice, z gnojenjem, zapnenjem, košnjo (pogostost, višina) ... Dobra trajna travna ruša ima v svoji sestavi 60–70 % trav, 10–30 % metuljnic in čim manj zeli. Naš proizvodnji cilj mora biti čim višji delež kakovostnih trav in metuljnic ter čim manj nezaželenih zeli. Detelje so tiste, ki dajo boljšo kakovost, trave pa večji pridelek. Med zeli spadajo najpogostejši pleveli na travinju, kot so ščavje, rman, regrat, lakota in nekateri širokolistni njivski pleveli, ki negativno vplivajo zlasti na pridelek in kakovost krme s travinja. V njivskem kolobarju se srečujemo predvsem s sejanim travinjem. Govorimo torej o pridelovanju trav, metuljnic in njihovih mešanic. Slednje zaradi svoje pestre sestave zagotavljajo večjo stabilnost pridelka. Ne glede na to, ali gre za trajno ali njivsko travinje, je pomembno, da izberemo ustrezno mešanico, ki bo prilagojena trajanju in vrsti rabe, intenzivnosti pridelave in tipu tal. Pravilna izbira nam omogoča dokaj stabilne in zanesljive pridelke tudi v slabših pridelovalnih razmerah.

Med pomembne kazalnike rodovitnosti tal spada tudi pH-vrednost tal, ki izraža njeno kislost oziroma bazičnost. Vpliva na fizikalno-kemične procese v tleh in na fiziološke procese v rastlinah. Reakcija tal je posledica številnih dejavnikov in procesov, ki se odvijajo v tleh. Najpomembnejša dejavnika, ki vplivata na pH v tleh, sta vsebnost bazičnih kationov v matični podlagi in proces pedogeneze. Poleg tega na razvoj pH tal vplivajo tudi vsebnost organske snovi v tleh, vpliv rastlinskih korenin in talne favne ter seveda človekovi posegi v tla (gnojenje, obdelava). Ko je pH tal primeren, gnojila delujejo optimalno, poveča pa se tudi dostopnost hranil za rastline. Pri neustrezni pH-vrednosti je sprejem nekaterih hranil otežen. To se na rastlinah pokaže z znaki pomanjkanja hranil in slabše rasti, ki jo kmetovalci želijo pogosto popraviti s povečanjem odmerkov gnojil. Pri preveliki kislosti je to neučinkovito, saj moramo najprej odpraviti vzroke za slabšo rast, to je urediti pH tal. Poleg tega lahko prekomerno gnojenje brez ustreznega odvzema hranil privede do onesnaženja okolja, pridelava pa je neekonomična.

Paprika (Capsicum annuum L.) je ena najpomembnejših zelenjadnic v svetu in v zadnjih 25 letih tudi pri nas. Obstaja veliko sort paprike, ki se razlikujejo po obliki, barvi, velikosti, aromi in jakosti. Plodovi se uživajo kot sveža zelenjava ali sušeni kot začimba, zelo obsežno pa se uporabljajo tudi v živilski, farmacevtski in kozmetični industriji. V plodovih paprike je več kot 25 različnih pigmentov. Med njimi so izraziti antioksidanti: zeleni klorofil, rumeno–oranžni lutein, karotin, rdeči kapsaicin.

V najnovejšem katalogu tvoje najljubše trgovine Agrosaat si oglej aktualno ponudbo akcijskih izdelkov z znižanimi cenami, ki ti omogočajo velike prihranke! Na prvi strani letaka hitro preveri izpostavljene izdelke trgovca, ki so trenutno najbolj zaželeni med potrošniki, nato pa v nadaljevanju kataloga Agrosaat poglej akcijske izdelke, ki so bodisi sezonske narave bodisi najbolj ugodni ali najnovejši. Bodi na tekočem s tedenskimi ali dlje trajajočimi akcijskimi ponudbami, razprodajami ter morebitnimi posebnimi akcijami, ki jih trgovec predstavlja v novem letaku. Zagotovi si vse potrebne informacije in s pomočjo vseh katalogov nakupuj preudarno!


Najprej v novem katalogu Agrosaat katalog - Seme za kmetijske pridelke poišči želeni izdelek, nato pa natančno preveri njegov točen naziv in vse navedene lastnosti, da se prepričaš, da je res pravi zate. V letaku so navedene cene in tudi vsi ostali podatki, ki jih potrebuješ, da se lahko odločiš o nakupu – med drugim slike akcijskih izdelkov, da si še lažje predstavljaš, kako želeni izdelek izgleda v živo. Pri listanju letaka preveri posebne pogoje akcijske ponudbe, ki jih navaja trgovec, ne spreglej tudi morebitnih akcijskih kuponov, ki ti omogočajo še dodatne prihranke, ter dodatnih ugodnosti, ki jih je zate pripravil tvoj naj ponudnik. Obvezno preveri tudi čas trajanja akcijske ponudbe in znižanih cen iz kataloga, da ne zamudiš številnih ugodnosti. S pomočjo najnovejšega kataloga hitro pobrskaj med najbolj vročimi izdelki ta hip in med prvimi izkoristi ugodno ponudbo ter znižane cene.


Redno spremljanje kataloga trgovskega centra, kjer najraje kupuješ, ti omogoča, da si vedno na tekočem z akcijskimi cenami in aktualno ponudbo ter tako v pravem trenutku najdeš izdelke, ki jih želiš kupiti. V digitalnem letaku dobiš vse iste informacije kot v tiskanem katalogu Agrosaat, vendar je vse skupaj zate še toliko bolj preprosto, saj moraš le prižgati računalnik ali pametni telefon in na njem preprosto prelistati ponudbo. Na ta način se ti ni treba več soočati s prepolnim poštnim nabiralnikom in goro papirja.


V novem katalogu tvojega naj trgovca Agrosaat lahko enostavno listaš med ugodno ponudbo, ki je aktualna v tem trenutku, s pomočjo iskalnika po vsebini letaka pa lahko hitro poiščeš želene ponudbe brez listanja po katalogu. Aplikacija za listanje ti ponuja tudi možnost tiskanja kataloga, če želiš imeti akcijsko ponudbo in znižane cene črno na belem, preden se odpraviš v fizično trgovino. Izkoristiš lahko tudi možnost zoomiranja vsebine kataloga, da ti ne uide nobena podrobnost iz aktualne ponudbe. Morda pa želiš akcijske izdelke tvojega najljubšega trgovca spremljati na pametnem telefonu. Vse kataloge si lahko ogledaš tudi preko mobilnih naprav in tako poskrbiš, da si v vsakem trenutku na tekočem z razprodajami in ugodnimi ponudbami – na poti v šolo, službo, na počitnicah in celo neposredno med nakupovanjem v trgovini.


Na spletni strani katalogi.ceneje.si so objavljeni vsi katalogi vseh vidnejših slovenskih ponudnikov, v katerih lahko spremljaš njihove aktualne ponudbe, znižane cene in izdelke v akciji. Ugodne ponudbe osvežujemo trikrat tedensko ter ti tako na enem mestu ponujamo vse informacije za pametno in preudarno nakupovanje.

Ostali zanimivi katalogi iz kategorije Dom in vrt

Merkur katalog

Vrtni stroji

od 25.05.2020 do 15.06.2020

Bauhaus katalog

Da bo zares dobro.

od 21.05.2020 do 03.06.2020

M Tehnika katalog

Moja osvežitev

od 14.05.2020 do 31.08.2020

Merkur katalog

Vse za dom, vrt i...

od 07.05.2020 do 01.06.2020

Bauhuas katalog

Vrtno pohištvo 2020

Preverite datum veljavnosti

Želiš prejemati kataloge priljubljenih trgovcev takoj, ko izidejo?
Listaj jih kadarkoli, na mobilnem telefonu ali računalniku.

Vnesi pravilen e-naslov

Hvala za prijavo. Kmalu lahko pričakuješ prve tedenske e-novice.